SA Innove õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituskeskus kuulutab:

Hea õpetaja, kui toimetad või oled varasemalt toimetanud professionaalses õpikogukonnas, 
siis ootame Sind professionaalsete õpikogukondade eestvedajate arenguprogrammi!

Septembrist algab edasijõudnutele suunatud rikastamisprogramm. Rikastamisprogrammi eesmärk on pakkuda professionaalses õpikogukonnas toimetavatele või selle kogemusega õpetajatele võimalust oma teadmiste ja oskuste uuele tasemele viimiseks seoses

 

Ø  professionaalsete õpikogukondade teadliku ja süsteemse loomisega;

Ø  õpikogukonna eestvedamise ning juhtimisega;

Ø  õpikogukonna töö analüüsimise ja jätkusuutlikkuse tagamisega;

Ø  strateegiate omandamisega jätkusuutliku visiooni loomiseks ning vastuseisu, probleemide ja tagasilöökidega toimetulekuks.

 

Rikastamisprogramm alustab septembriskolmes grupis, kokku saab programmis osaleda 60 õpetajat. Rikastamisprogramm koosneb neljast ühepäevasest õppesessioonist, millest kahel korral külastatakse ka teisi professionaalseid õpikogukondasid. Õpiväljundite saavutamist toetab iseseisev töö, mis hõlmab kodulugemist, auditoorses töös õpitu katsetamist ja läbitegemist õpikogukonnas ning õpikogukonnatöö analüüsi ja refleksiooni ühises e-portfoolios.

 

Rikastamisprogrammi ootame alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajaid*. Osaleda saavad õpetajad, kellel on

 

Ø  professionaalses õpikogukonnas/-ringis/-grupis osalemise varasem kogemus;

Ø  soov (taas)luua koolis või lasteaias professionaalne õpikogukond;

Ø  juhtkonna tugi ja juhtkonna esindaja toetus koolitusel osalemiseks ning õpikogukonna moodustamiseks koolis või lasteaias.

 

*Õpetaja selle programmi raames on koolieelses lasteasutuses (va lastehoiuteenust osutav organisatsioon), üldhariduskoolis (sh mittestatsionaarset õpet pakkuv üldhariduskool) või kutseõppeasutuses osalise või täistööajaga õpetaja ametikohal töötav isik.

 

 

Rohkem informatsiooni leiad www.innove.ee/opikogukonnad või suundu kohe registreeruma

 

Ø  11. september – 20 november 2018, Tartu. Registreeru - https://koolitus.hitsa.ee/training/1730

 

Ø  14. september – 27. november 2018, Tallinn. Registreeru - https://koolitus.hitsa.ee/training/1731

 

Ø  18. september – 4. detsember 2018, Viljandi. Registreeru - https://koolitus.hitsa.ee/training/1732

 

Rikastamisarenguprogrammi vastutavad koolitajad on Maria JürimäeAnzori Barkalajaja Katri Lamesoo.

 


SA Innove koostöös Tartu Ülikooliga viib programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad“ tegevuse „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ raames ellu kaks arenguprogrammi –

alustavatele eestvedajatele tugiprogrammi ja edasijõudnutele rikastumisprogrammi.

 

Lisainformatsioon


Heleriin Jõesalu

Sihtasutus Innove 

peaspetsialist (võrgustikud ja koolimeeskonnad)

53 414 905/735 0728

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Uuri lisaks kodulehelt

Veebipõhine õppevara konkurss         EESTI KEELE KUI TEISE KEELE ÕPETAJATE LIIT

 

             kuulutab välja interaktiivse veebipõhise õppevara konkursi

           eesti keele kui teise keele huvitavamaks õppimiseks

        1.-12. klasside õpilastele

 

Konkursi eesmärgiks on innustada õpetajaid looma ja jagama teostatud interaktiivseid õppematerjale.

Konkursist võivad osa võtta ainult EKTKÕLi liikmed.

Kõik korrektselt koostatud ülesanded pannakse välja e-koolikotti ja kasutatakse digikogumike koostamisel.

Ootame Teie interaktiivseid õppematerjale hiljemalt 30. septembriks 2018.

 

Konkursile esitatavad materjalid peavad vastama järgmistele tingimustele:

1. Vormistamine vastab E-Koolikoti tingimustele (https://e-koolikott.ee/).

2. Ülesanded peavad olema koostatud osaoskuste kaupa ( kirjutamine, kuulamine, lugemine rääkimine, sõnavara ja grammatika).

3. Tööjuhised peavad olema selged, lihtsad ja arusaadavad.

4. Õppevara peab olema õpilasele huvitav ja eakohane ning võimaldab kasutada lõimingut.

5. Ülesannete koostamisel  tuleb lähtuda riiklikust õppekavast (http://oppekava.innove.ee).

Konkursile esitatavad materjalid palume saata aadressil: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Töid hindab žürii. Konkursi tulemused avalikustatakse 15. oktoobriks 2018 koduleheküljel www.eestikeelteisekeelena.ee

Kolme parimat premeeritakse kinkekaartidega.

Võitjatega võetakse isiklikult ühendust.

 

Lennukaid mõtteid!

EKTKÕLi juhatus

Copyright © MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit 2018