SA Innove õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituskeskus kutsub osalema
 
professionaalsete õpikogukondade eestvedajaid Rikastamisprogrammi


Jaanuaris 2019 algavasse arenguprogrammi ootame õpetajaid, kellel on professionaalses
õpikogukonnas osalemise kogemus ja kes soovivad ise olla ühe õpikogukonna
kokkutoojad ning eestvedajad.
Rikastamisprogramm annab õpetajatele lisateadmisi ja -oskusi, et õpikogukonda
teadlikumalt juhtida, analüüsida selle tegevust ja tagada õpikogukonna jätkuv toimimine.
Arenguprogrammis osalejatel toimub 3-4 kuu vältel kokku 4 ühepäevast õppesessiooni,
millest kahel korral külastatakse ka teisi õpikogukondasid.
 
Programmid stardivad jaanuaris 2019 Tartus, Tallinnas ja Viljandis:

Koolitaja: Tartu Ülikool
 
Lugupidamisega
SA Innove
Õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituskeskus
www.innove.ee/taienduskoolitused
 
Projektitoetusi jagatakse Eesti elukestva õppe strateegia 2020 programmi
„Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ tegevuse
„Õpetaja ja koolijuhi professionaalse arengu toetamine“ raames.
Programmi elluviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Copyright © MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit 2018