EKTKÕL 2012 I POOLAASTA TEGEVUSTE KOKKUVÕTE

 

21.01.2012 EKTKÕLi 10.aastapäeva konverents

Lisa:10 aastane liit

02.03.2012 juhatuse liikmeteosalemine Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu aastakoosolekul ja võõrkeeleõpetajate ümarlaual.

Lisa: kutse ja päevakava

                                                 

22.03.2012 Pedagoogide ühenduste ülese koostöökoja (PÜÜK) konverents Rocca al Mare koolis

EKTKÕLi esindas 2 juhatuse liiget: Ü.Rumm ja A.Kustova. Iga liit valmistas ette stendi oma tegevuse tutvustamiseks. Kokkutulnuil oli võimalus tutvuda teiste liitude tegevusega ja luua uusi kontakte. Päev jätkus osalusega töötubades.

Lisa: kutse ja päevakava

Loe  lisaks  REKKi kodulehelt: Uudiskirja erinumber PÜÜK.

 

29.-31.03.2012  võttis Natali Happonen osa Innove AS juhitava ESF programmi "Pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014" raames õppereisist Inglismaale Manchesteri Ülikooli konverentsile World Language 2012.

Kokkuvõttega saab tutvuda REKKi kodulehel: Võrgustikutöö uudiskiri nr 11.

 

EKTKÕLi Virumaa keskuse infopäev

29.03. 2012 toimus TTÜ Virumaa Kolledžis Virumaa keskuse tööd ja uusi õpikuid tutvustav infopäev. Keskuse juhataja Ene Peterson tegi ülevaate keskuse tööst ja  materjalidest, mis on soetatud. Ta rääkis  laenutamise võimalustest ja kutsus üles olemasolevaid raamatuid ja DVDsid aktiivsemalt kasutama.

Külla olid kutsutud Mall Pesti, Inga Mangus ja Merge Simmul, kes tutvustasid oma uusi raamatuid.  Mall Pesti tutvustas raamatut “L nagu lugemik”, milles on avaldatud 40 eesti kirjaniku jutte ja luuletusi. Raamat tutvustab Eesti ajalugu, kultuuri, loodust ja on mõeldud eesti keele kui teise keele õppijatele ning õpetajatele.

Inga Mangus ja Merge Simmul tutvustasid vene koolidele mõeldud I klassi õpikut “Minu eesti keel”. Inga Mangus tutvustas õpiku ideed ja valmimislugu. Merge Simmul selgitas õpiku struktuuri, andis näpunäiteid teemade käsitlemiseks ja tutvustas metoodilisi võtteid, mida ta autorina oli silmas pidanud. Õpiku juurde kuuluvad töövihik, õpetajaraamat ja CD.

Esitletud raamatuid on võimalik  laenutada Virumaa keskuse raamatukogust.

 

28.04.2012 EKTKÕLi aastakoosolek Tallinna ja Harjumaa keskuses Tallinna Ülikoolis

Päevakord:

Raamatumüük, tervituskohv.

  1. Majandusaasta aruande kinnitamine.
  2. Ülevaade keskuste tööst.
  3. Liidu liikmete tunnustamine.

Lõuna

Ettekanne „Õppekava üldosa rakendamine võõrkeeleõppes“ -  TÜ inglise filoloogia osakonna lektor                   Piret Kärtner

Kuna aastakoosolekule registreerus ainult üksteist inimest, otsustas juhatus koosoleku ära jätta kvoorumi puudumise tõttu.

 

23.05.2012 EKTKÕLi aastakoosolek Virumaa keskuses Kohtla-Järvel

Päevakord:

Tervituskohv

  1. Majandusaasta aruande kinnitamine.
  2. Ülevaade keskuste tööst.
  3. Liidu liikmete tunnustamine.

Juhatuse esimees Ülle Rumm esitas majandusaasta aruande, misjärel kuulati ülevaadet EKTKÕLi ja uue juhatuse tegevuse kohta 2011.a teisel poolaastal.Koosolek kinnitas 2011. majandusaasta aruande.

Virumaa keskuse tööd tutvustas keskuse juhataja Ene Peterson ja rääkis ka probleemides, mis on seotud laenutatud materjalide tagastamisega. Lühikese ülevaate Tartu ja Lõuna-Eesti ning Tallinna ja Harjumaa keskuse tööst tegi Ülle Rumm.

Tiitliga  Piirkondlik Tegu 2011 tunnustati Pärnu Vene Gümnaasiumi eesti keele õpetajaid: Leili Sägi, Luule Kustassoo, Merle Taggu, Reet Merilaine, Kristina Moissejenko, Jelena Valter.

Päevakorra väliselt räägiti ka hetkeolukorrast Liidus. Liikmetel oli soov, et üritustest ja ettevõtmistest tuleks ette teatada palju varem, siis on inimestel parem oma valikuid teha. Juhatus püüab arvestada ettepanekuga ja tööd planeerida pikemas perspektiivis.

Copyright © MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit 2018