mtü opetajate ühenduste koostkkoja liige

25.augustil otsustati  liidu juhatuse koosolekul astuda MTÜ Õpetajate Ühenduste Koostöökoja liikmeks. Täpsemat teavet selle kohta, mida pedagoogide ühenduste ülese koostöö tõhusamaks korraldamiseks loodud koostöökoda endast kujutab, kes sinna kuuluvad ning millised on tegevuse eesmärgid   vt http://opetajatekoostookoda.blogspot.com/

EKTKÕLi liikmeskonda hakkavad koostöökojas esindama Natali Happonen, Inguna Joandi ja Anneli Kustova.

Natali Happonen ja Inguna Joandi esindasid liitu ka 8.-9. augustil Nelijärvel toimunud pedagoogide ühenduste ülestel koostööpäevadel. Sellest saab lähemalt lugeda http://www.voorkeelteliit.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=122:pedagoogide-uehenduste-uelesed-koostoeoepaeevad-nelijaervel-8-9augustil&catid=1:uudised&Itemid=2

Copyright © MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit 2018