2012 sügiskooli kokkuvõte

Sügiskoolist sai ilmataadi tahtel talvekool

30. 11 – 1.12 toimus Narva-Jõesuu sanatooriumis EKTKÕLi koolitusseminar. Tuisuse ilma tõttu kujunes osavõtjate arv esialgsest küll veidi väiksemaks ja osalesid enamjaolt Virumaa õpetajad. Tagasiside põhjal võib aga väita, et nii teemadering kui koolitajad olid osalejatele meeltmööda. Sundimatus õhkkonnas ja  arutlevas vormis kulgenud koolitus pani kaasa rääkima ning andis ka uusi teadmisi.

Ülevaate MTÜ Õpetajate Ühenduste Koostöökoja ettevõtmistest andsid Inguna Joandi ja Natali Happonen. EKTKÕL kuulub nüüd koostöökoja liikmeskonda. Seejärel kutsus Inguna Joandi koos noore kolleegi Svetlana Tsarjovaga kõiki matkale loovtööde maailma, jagades oma kogemusi õpilaste juhtimisest kirjutamise kunsti valda. Veel hilisel õhtutunnil kuulati Inguna Joandi ülevaadet põhikooli lõpueksami ja riigieksami kirjutamisosa hindamisest ja tihti korduvatest vigadest.

Teisel päeval koolitasid  Evelin Müüripeal, Merle Taggu ja Leili Sägi kokkutulnuid teemal „ Euroopa keelemapp ja kultuuridevaheline õppimine“. Koolitajad ise on läbinud kaheaastase koolituskursuse ning oskavad kõnelda Euroopa keelemapist, selle eesmärkidest, funktsioonidest ning kasutuselevõtu eelistest koolitundides. Kultuuridevaheline õppimine“ võib aga olla üheks vahendiks, kui püüame mõista tänapäeva maailma keerukust, mõista pisut paremini teisi ja ennast.

 Ene Peterson haris õpetajaid teemal “Töö tekstiga- missuguseid oskusi ja kuidas õpetada”, pakkudes nagu ikka uusi põnevaid töövõtteid, mida saaks soovi korral kohe tundides tarvitusele võtta.

Kaks päeva kaunis lumises Narva-Jõesuus möödusid kiirelt. Lahkuti aga lootusega, et peatselt taas midagi nii huvitavat ja kasulikku korraldataks.

 

Leili Sägi

Copyright © MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit 2018