PÜÜK4

 

Sihtgrupp: üldhariduskoolide õpetajad, kutsehariduse koolides  üldhariduslikke aineid õpetavad õpetajad, koolijuhid.

Koostööpäeva teema:

Uurimuslik õpe- miks ja kuidas?

Koht: Miina Härma Gümnaasium – Tartu, Tõnissoni 3

Aeg: 21. märts 2013 11:00-18:00

Eesmärk on luua aktiviseeriv ja koostöine õpikeskkond, mis

■ suurendab pedagoogide ühenduste vahelist ühtekuuluvustunnet;

■ võimaldab luua tähendusi võrgustikupõhisele koostööle;

■ annab teavet aktiivselt tegutsevatest pedagoogide ühendustest;

■ annab teavet uurimusliku õppe kasutamisvõimalustest õppetunnis;

■ annab teavet õpilaste uurimistööde juhendamise võimalustest ja –viisidest koolis.

Koostööpäeval tutvustatakse Eestis tegutsevaid aineühendusi ja õpitubades mitmesuguseid ideid, kuidas õppetööd põnevamaks ja huvitavamaks muuta.

Registreeruda saab:

http://www.oppekoda.org.ee/wp/

 

Copyright © MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit 2018