19.04.2013 kasvatusteaduste konverents

 

Olete palutud kasvatusteaduste konverentsile "Kasvatusteadus - nähtav või nähtamatu", mis toimub 19. aprillil algusega kell 12.00 Tallinna Ülikooli aulas.

Konverentsil avalikustatakse selle aasta konkursi tulemused ja parimatele antakse üle preemid. 2013. aasta riiklikule kasvatusteaduslike tööde konkursile laekus rekordarv töid. See innustab küsima: kas kasvatusteadus on tänases Eesti ühiskonnas nähtav ja kuuldav? Kui see nii ei ole, siis miks? Kuidas jõustada ja julgustada omamaist pedagoogikat?  Kuidas toetada õpetajat kui kasvatusteaduste uurijat? Konverentsil räägime sellest, mida ülikoolid järeldasid kasvatusteaduste rahvusvahelisest hindamisraportist ning kuidas tekitada suuremat dialoogi õpetamispraktikate ja teaduse vahel. Teeme kokkuvõtte ka selle aasta konkursile esitatud töödest. Kasvatusteaduse konverentsile on oodatud kõik kasvatusteadlased, valdkonna üliõpilased, tegevõpetajad, haridusametnikud, pedagoogika ja kasvatusteadusega seotud ühendused ning nende esindajad ja loomulikult kasvatusteaduslike tööde konkursil osalejad. Konverentsi programm ja lisateave on leitav kodulehelt

http://www.etag.ee/teaduse-populariseerimine-2/kasvatusteaduslike-toode-konkurss/kasvatuse-konverents/

Üritusel osalemine on tasuta, aga kohustuslik on eelregistreerumine hiljemalt 16. aprillil.

Tartust Tallinnasse ja tagasi saab tellitud transpordiga.

Konverentsi korraldavad Tallinna Ülikool <http://www.tlu.ee>, Tartu

Ülikool <http://www.ut.ee>, Eesti Akadeemiline Pedagoogika Selts

<http://eaps.ee/>, Eesti Teadusagentuur <http://www.etag.ee> ja SA

Archimedese Eduko programm <http://eduko.archimedes.ee/

Copyright © MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit 2018