riigi poolt koolitused 2013

 
Kõikidel õpetajatel on võimalik ennast kirja panna ülikoolide poolt korraldatud ja Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) rahastatavatele õpetajate täienduskoolitustele, mis on osalejatele tasuta. Koolitusi on kokku 82 ja neid korraldavad neli ülikooli.
Täiendkoolituse eelistatud valdkonnad määras Haridus- ja Teadusministeerium lähtudes uutest riiklikest õppekavadest ja kavandatavatest hariduskorralduslikest muudatustest. Eelisvaldkonna nimestikule tuginedes pakkusid ülikoolid välja võimalikud koolitusprogrammid, ESF-i rahastuse pälvinud koolitused valis nende seast välja õpetajate, koolijuhtide ja HTM-i esindajatest koostatud hindamiskomisjon.
Tartu ܜlikooli, Tallinna Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ning Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia korraldatavate koolituste nimekirjaga saab tutvuda sihtasutuse Archimedes koordineeritava Eduko programmi koduleheküljel:

Haridus- ja Teadusministeerium
19.04.2013