7.-8.08.2013 TOIMUS PÜÜK TEEMAL "Loovus minus eneses"

 

Loovuse vastand pole mitte andetus, vaid hirm

7.-8. augustini toimus Läänemaal Roosta puhkekülas arvult viies Pedagoogide Ühenduste Ülene Koostööpäev (PÜÜK). Teema „Loovus minus eneses“ tagas vaba ja mängulise õhkkonna ning pakkus võimaluse olla aktiivselt meeldivatesse tegevustesse kaasatud. EKTKÕLi esindasid Inguna Joandi Narva Pähklimäe gümnaasiumist ning Merle Taggu ja Leili Sägi Pärnu vene gümnaasiumist.

Esimesel päeval sai hakatuseks kuulata kaht loengut – „Loovus - koordinatsiooni ja mõtte ühendajana“ Gled- Airiin Saarsolt Tallinna ülikoolist ning „Mängu loomise rõõm ja kogemus“  Aleksei Razinilt Game Architect*ist.

Mäng aitab võita ka elus

Seejärel võis aga täiel määral kogeda pedagoogide ühenduste vahelist ühtekuuluvustunnet ning oma isiklikku loovust praktilise läbitegemise näol, mis teadupoolest tagab 75% ulatuses meeldejäämise. Töötuba „Käsi trükib ja kirjutab“ Gled - Airiin Saarso juhtimisel paelus ja üllatas, olles ühtlasi esimene käelise tegevuse alane proovilepanek kahe järgneva päeva jooksul.

Aleksei Razini töötuba „Mängu loomise rõõm ja kogemus“ pani mõtted liikuma selles suunas, kuidas võiksid õpetajad ise õppeprotsessi toeks arendavaid mänge välja mõelda.

Ise mõjutan keskkonda

Kuidas luua teadlikult keskkonda enese sees ja enese ümber? Just seda püüti lahti mõtestada Katrin Aedma lühikoolitusel. Selgust saadi järgmistes teemades: kuidas mõjutada enese ja teiste käitumist; märgata mõtteid, emotsioone ja sõnavara; osata kustutada negatiivset ehk eesmärke mittetoetavad uskumusi ja sõnu; teha vahet aktiivsel ja passiivsel visualiseerimisel; osata eesmärgipäraselt visualiseerida.

Esimese päeva lõpetas Paul
Bobkovi - Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rütmi ja koordinatsiooni ning seltskonnatantsude lektori töötuba, mis kujunes tõeliseks tantsupeoks – emotsioonide väljenduseks.
Sellesse töötuppa tulekuks oli seatud tingimus, et erinevate aineühenduste esindajad kannavad seljas/kaasas midagi meeleolukat, mis annaks aimu, millise aine õpetajatega on tegemist. Haarasime sellest ideest kinni ning pildigalerii fotodel võib meie kuvandit näha. 

Loovust leidmas

Teisel päeval avanes kõigil võimalus iseenda rõõmuks osaleda viies töötoas, et paremini mõista loovuse olemust ning olla igapäevatöös oma loovuse avaldumisega õpilastele sütitajaks ja eeskujuks.

Töötoad olid järgmised: „Muusika – see on imelihtne“, juhid Tiina Kivimäe Paide ühisgümnaasiumist ja Tea Saar Türi põhikoolist.

„Teeme ise loovuspille", Eedo Lubi Õismäe gümnaasiumist.

„Looduspilt või taimemaal“, Jürgo Nooni Ristiku põhikoolist.

„Koome õues taimevaipa", Kristi Teder Paide ühisgümnaasiumist.

„Terves kehas terve kunst“ Marju Liidja, „Terves kehas terve vaim“ Martin Salong Gustav Adolfi gümnaasiumist.

Kahe päeva kokkuvõtteks

Loovad lahendused pesitsevad alati väljaspool piire. Tõeline loovus eeldab laialivalguvat mõtlemist – head ideed tulevad pigem siis, kui me ei pinguta, vaid laseme asjadel lihtsalt minna.  Ühest küljest andiski viies koostööpäev aineühenduste võrgustikupõhisele koostööle uusi tähendusi, teisest küljest ammutasid osalejad aga hulganisti uut energiat ja elurõõmu.

 

Leili Sägi,

juhatuse liige

 

Copyright © MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit 2018