15.11.2014 voorkeeleopetajate konverents


 

 

EESTI VÕÕRKEELEÕPETAJATE LIIDU

5. aastapäeva konverents

Üheskoos oleme tugevamad,

üheskoos on rohkem võimalusi!

AEG: 15. november 2014

KOHT: Tallinna Õpetajate Maja (Raekoja plats 14)

Võõrkeeleõpetajate liidu viieaastane tegevus on vilja kandnud - erinevate võõrkeelte õpetajate koostöö on saanud reaalsuseks ja toimib.

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit kutsub oma liikmeid. võõrkeeleõpetajaid, koostööpartnerid, toetajaid ja mõttekaaslasi 5. aastapäeva konverentsile Tallinna Õpetajate Majas. 

 

Avaettekannetega võõrkeeleõpetajatele olulistel teemadel esinevad Piret  Kärtner (HTMi keeleoskonna juhataja) ja Tõnu Tender (HTMi keeleosakonna nõunik). Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatuse esimees  Ene Peterson  teeb tagasivaate liidu viieaastasele tegevusele sõnas ja pildis.

Plenaarettekannetega „Võrgustikud ühe katuse all“ esinevad liikmesorganisatsioonide esindajad.

 

Pärast lõunat on kõigil võimalus osaleda töötubades. Töötoad toimuvad kolmes teemavaldkonnas.

1) Tunnivälised tegevused õppekava toetajana (projektõppe, õuesõpe, õpetajatevahelise koostöö võimalused tunniväliste tegevuste läbiviimisel).

2) Aktiivõppemeetodid (sugestiivõpe, rühmatöö dünaamika, aktiivvõppe meetodite rakendamine õppeainete lõimimisel).

3) Digipööre keeleõppes (võõrkeelte õpetamise võimalused veebipõhiste materjalide

      toel).

 

Konverents lõpeb piduliku vastuvõtuga, kus tunnustatakse tublimaid liidu liikmeid, aktiivseid liidu üritustel osalejaid, koolitajaid, liidu tegevuse toetajaid ja koostööpartnereid.

Muusikaline tervitus .... ja siis on aeg maitsta juubelitorti!

 

OSALEMISTASU:

 

Registreerumisel kuni 25. oktoobrini

5 eurot liikmetele ja 10 eurot mitteliikmetele

Registreerumisel 26. oktoobrist kuni 10.novembrini:

              10  eurot liikmetele ja 20 eurot mitteliikmetel

 

Osalemistasu makstakse arve alusel, mis väljastatakse pärast koolitusele registreerumist

 

Konverentsi   läbiviimist toetab Haridus-ja Teadusministeerium.

 

 

Registreerumine www.voorkeelteliit.eu

 

Kava ja teesid leiate EVÕL koduleheküljelt

 

 

 

 

Copyright © MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit 2018