tagasiside
innove
tagasiside

Tartu, Tartu Ülikooli Philosophicum (Jakobi t. 2)

Kõige väärtuslikum homne oskus on oskus teha koostööd, olla ettevõtlik ja aktiivne.

Võõrkeeleõpetajate liidu tegevus on vilja kandnud - erinevate võõrkeelte õpetajate koostöö on saanud reaalsuseks ja toimib. Liidu liikmeskond on täienenud - 2015.a. jaanuaris liitus EVÕLiga Eesti Inglise Keele Õpetajate Selts.

Elame digiajastul, mis on kaasa toonud muutusi meile kõigile – (keele) õpetajatele, haridusametnikele, koolijuhtidele, lapsevanematele ja õpilastele. 

 • Digiajastu on muutus, mis ei lähe üle ega kao ära. Digipööre on paljuski muutus mõtlemises ja hoiakutes. Kas me oleme valmis muutustega kaasaminekuks?
 • Digiajastu toob õpetajatele rohkem võimalusi koostööks, uute interaktiivsete õppematerjalide loomiseks. Kuidas me suudame muutused enda kasuks tööle panna, kui julged me oleme uusi võimalusi ja väljakutseid vastu võtma?
 • Digipööre nõuab uute metoodikate kasutamist, mis eeldab ka vastavaid täiendkoolitusi ning muutustega kohanemist. Milliseid koolitusvõimalusi pakutakse keeleõpetajatele? Konverents algab avaettekandega, millele järgnevad plenaarettekanded. Pärast lõunat on kõigil võimalus osaleda töötubades või kuulata kolleegide-võõrkeeleõpetajate ettekandeid. Posterettekanded tutvustavad EVÕLi liikmesorganisatsioone.   Konverentsi töökeel on eesti keel.    

Töötubade/ettekannete teemavaldkonnad:          

  • Digiajastu väljakutsed ja võimaluse
  • Digiajastu võõrkeeleõpetaja professionaalsus: pädevused, koolitamis- ja enesetäiendamisvõimaluse
  • Nutikad tehnoloogiad ja digitaalne kirjaosku
  • Muusika ja kirjandus võõrkeeletunni
  • Õppijate motiveerimin
  • Tunnivälised tegevused digiajastul

 

Konverentsi läbiviimist toetab Haridus-ja Teadusministeerium.

Ootame 2015. aasta sügiskonverentsile oma liikmeid, koostööpartnereid, koolitajaid ja keelehuvilisi ettekandeid kuulama, töötubades kaasa lööma ja kogemusi/arvamusi jagama

REGISTREERIMINE

Konverentsile registreerimine algab 15. oktoobril 2015 EVÕLi kodulehel. 

Vt Konverentsi KAVA

KONVERENTSI TEESID