tagasiside
innove
tagasiside

 

Hea haridustöötaja!

Pakume Sulle võimalust rikastada igapäevast õppetööd, korraldades selle raames noorte koostööprojekte ehk Noortekohtumisi, mille rahastamiseks pakume ka toetust.   

Noortekohtumised on Sihtasutus Archimedes Noorteagentuuri koordineeritav programm, mille eesmärk on soodustada Eestis elavate eri kultuuritaustaga noorte üheskoos õppimist ja teineteisemõistmist ning see annab koolidele ka väga hea võimaluse koostööks. Koostööprojekti põhitegevus on 11-16-aastaste erikeelsete noorte omavahelise kohtumise (3-6 päeva) korraldamine, mille raames õpitakse noortega koostöös välja valitud teemasid. 

Noortekohtumised on võimalus kombineerida igapäevane õppetöö projektõppega ning soodustada õpilaste erialaseid- ja üldpädevusi, luua ja tegutseda koos õppides ning uusi kogemusi analüüsides. Noortekohtumiste laiem eesmärk on kultuurilise teadlikkuse, avatuse ja sallivuse kasvatamine osalejates ja ühiskonnas tervikuna.

Noortekohtumiste programmi võimaluste erikülgseks kasutamiseks on koolidel piiramatud võimalused. Näiteks saavad keeleõpetajatest kolleegid toetada laste keelepraktikat, loodusteaduste õpetajad kaasata noored avastuslikku õppesse, kunsti- ja muusikaõpetajad soodustada uusi väljendusvorme ning sotsiaalainete õpetajad aidata vaagida erinevaid vaatenurki ühiskonna aktuaalsetele teemadele. Projektis osalemiseks on vajalik leida partner, näiteks sobib hästi mõni teise õppekeelega kool. (Soovi korral aitab partneri loetamisel ka Sihtasutus Archimedes Noorteagentuur.)

Hea Noortekohtumise näitena toome välja Tõrva Gümnaasiumi ja Tallinna 53. Keskkooli projekti, milles noored suvises kultuurilaagris oma kultuuri- ja väärtuspädevusi arendasid. (Loe ka kohtumise kohta valminud artiklit ja vaata ilusaid pilte kohtumise blogist!)

Noortekohtumise korraldamise toetuse taotlusprotseduur on lihtne ning rahastuse pälvimise tõenäosus 2015. aasta aprilli taotlustähtajal oli üle 90%. Toetussumma katab noorte põhilised vajadused kohtumise vältel. Soovi korral pakub Noorteagentuur eduka projektitaotluse vormistamiseks ka nõustamist.

Lisainfo Noortekohtumise programmist leiad siit

Huvi korral ootame teid aktiivsemate noortega ka septembri keskel toimuvale Idee45 koolitusele, kus saate tuge oma idee projektiks kujundamisel, võimaluse leida oma projekti teostamiseks tore partner ning teadmised, kuidas muuta projekt võimalikult tähenduslikuks õpikogemuseks. Täpsem info ja Idee45 koolitusele registreerimine siin.

Erinevate mõtete, küsimuste ja nõustamissoovide puhul on pöördumised teretulnud aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Teie

Triin Ulla 

Noortekohtumise projektijuht

TMHUM sotsiaalainete õpetaja

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

tel: 55576743

-------------

Уважаемый педагог!

 Предлагаем Вам возможность разнообразить повседневный учебный процесс, организовав в его рамках проект сотрудничества – Молодежные встречидля проведения которого предлагаем финансовую поддержку.  

Молодежные встречи – это программа, координируемая SA Archimedes Noorteagentuur, целью которой является способствовать совместному обучению и улучшению взаимопонимания живущих в Эстонии молодых людей разных культур. Программа предоставляет школам прекрасную возможность для совместной работы. Основное мероприятие – это встреча молодых людей с разными языками общения (3-6 дней), в рамках которой изучаются темы, выбранные совместно с молодежью.

Молодежная встреча не обязательно должна быть внеклассной деятельностью. Программа дает возможность комбинировать повседневный учебный процесс с проектным обучением и способствовать развитию предметных и общих компетенций (например, предприимчивость, гражданская и социальная компетенция и пр.), интегрировать школьные предметы, связывать идеи, родившиеся в школьном классе с действиями в реальной жизни. 

Многообразие программы Молодежных встреч дает школам неограниченные возможности. Например, коллеги, преподающие языки, смогут поддержать обучение детей, которые получат языковую практику; преподаватели природоведения смогут показать молодым людям, как учеба вдет к открытиям; педагоги искусства и музыки продемонстрируют новые формы творческого выражения; а учителя предметов социального цикла – помогут молодежи увидеть актуальные темы с разных точек зрения. Для участия в проекте нужно найти партнера, им может стать школа с другим языком обучения.

Отличный пример Молодежной встречи – проект, который организовали гимназия Тырва и 53 средняя школа г. Таллинна. В рамках этого проекта молодые люди развивали свои компетенции в области культуры в летнем культурном лагере.(Читайте статью о Молодежной встрече и смотрите фотографии в блоге!) 

Процедура подачи заявки о финансировании Молодежной встречи проста, а вероятность получить финансирование в апреле 2015 года составляла более 90%. Сумма финансирования покрывает основные потребности молодых людей во время проведения встречи. Если у вас есть желание, Noorteagentuur проведет консультацию по оформлению корректной проектной заявкиДополнительную информацию о программе Молодежных встреч вы найдете здесь.

 Если вас заинтересовала эта тема, предлагаем вместе с молодыми людьми принять участие в тренинге Idee45, который пройдет в середине сентября. Здесь Вы сможете получить поддержку своей идеи, которая поможет оформить ее в проект, найти партнера для проекта, а также узнать, как провести проект, чтобы его участники получили максимум важного обучающего опыта. Подробная информация и регистрация на тренинг Idee45 здесь. 

Ваши идеи, вопросы и пожелания относительно консультации просим отправлять на адрес noortekohtumised@archimedes.ee

 

Ваша

Трийн Улла 

Руководитель проекта Молодежные встречи

Преподаватель предметов социального цикла TMHUM

triin.ulla@archimedes.ee

Тел.: 55576743