tagasiside
innove
tagasiside

Pärnu Vene Gümnaasium "Kus käisime, mida nägime."
EKTKÕL suvekool Vihula mõisas 14.-17.08.2007
Lasteaedade eesti keele kui teise keele õpetajate suvekool Vihula mõisas 20.-22.06.2007
Põhja-Viljandimaa õppereis 14.06.2007
Tallinna ja Harjumaa Keskuse avamine 27.04.2007