Seminar "Lätikeelsele õppele üleminek" 23.-24.04.2007
EKTKÕL korraline üldkoosolek 31.03.2007
Koolitus "Kevade- ja emadepäeva laulud"
Hiiumaa suvekool 17.08-20.08.2006
Lasteaedade eesti keele kui teise keele õpetajad Riias
Copyright © MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit 2018