tagasiside
innove
tagasiside

Presidendi külaskäik

Presidendi külaskäik Virumaa Keskuses 2004.a  sügisel

Phare

Phare õpikute presentatsioon Virumaa Keskuses 21. märtsil 2005