22.01.2009 võõrkeelte õpetajate esindajate nõupidamine HTMis
8.01.2009 võõrkeelte õpetajate esindajate nõupidamine HTMis
02.10.2008 TÖÖ ERIALATEKSTIDEGA
Kultuurilooline Kihnu reis 21.-22.08.2008
LA Suvekool Reiu Puhkekeskuses 11.-13.06.2008
Copyright © MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit 2018