tagasiside
innove
tagasiside

KESKUSED

Tallinn ja Harjumaa - Karu tn 16, Tallinna Juudi Kool, 10120 Tallinn (3 korrus ,kabinett 304)

Virumaa Järveküla tee 75, 30322 Kohtla–Järve

Tartu ja Lõuna-Eesti – Kaunase pst 68,  50708 Tartu

Lasteaedade eesti keele kui teise keele õpetajate keskus  - Ehitajate tee 50, 12911 Tallinn